صفحه اصلی   |  سایت های مرتبط  |  درباره ما  |  تماس با ما  | دیالوگ های ماندگار  |   پیشخوان نشریات سینمایی ایران  |  ویژه جشنواره سی و هفتم فیلم فجر

اکران | تلویزیون | تولید | جشنواره ها | خبر کوتاه | سینمای جهان | شبکه نمایش خانگی | گزارش | گزارش تصویری | گفتگو | مستند، کوتاه و انیمیشن | نقد و یادداشت | هنرمندان

جستجو  

پنجشنبه 2 ارديبهشت 1400

New Page 1

نشریات سینمایی ایران

روزنامه سینما

..............................

روزنامه صبا

..............................

روزنامه بانی فیلم

..............................

ماهنامه فیلم

..............................

ماهنامه 24

..............................

روزنامه هنرمند

..............................

ماهنامه فیلم نگار

..............................

ماهنامه هنر و سینما

..............................

 

Cinetmag.com - Advertise

تبلیغات

:: اینجا محل تبلیغ شماست  ::

پیشخوان نشریات سینمایی ایران

 

نام نشریه:

روزنامه سینما

صاحب امتیاز و مدیرمسئول: حسین وخشوری

سردبیر و جانشین مدیرمسئول: فریدون جیرانی
زیر نظر شورای نویسندگان

دبیر شورای نویسندگان: مینا اکبری
دبیر تحریریه: خسرو نقیبی

عکس: عباس کوثری، مهدی حسنی، بابک جوادزاده
طراح هنری: علیرضا میرزا مصطفی

مدیر فنی: یوسف ابراهیمی

سینمای ایران: سعید مروتی
تولید و اکران: احسان ظلی پور، سعید حسینی / گزارش: سمیه علیپور، سارا کنعانی، مهرنوش سلماسی

تلویزیون: وحید سعیدی، محمد صابری، نژلا پیکانیان

سینمای جهان: پویان عسگری، لیدا صدرالعلمایی، ویستا فولادی

نقد: حافظ روحانی، فاطمه حاج حسینی

سیاست و اقتصاد: مهرداد جهانگیری

خاطره سینما و صفحه آخر: نگار مفید، المیرا حصارکی، محبوبه افتخاری

ویژه نامه ها: علی مسعودی نیا، محمد بیات، سمانه فراهانی، هدی فلاح، مهسا همتی

طراح نام واره: مرتضی ممیز

صفحه آرایی: علیرضا کشاورزی، محمد بلبلی، علی کریمی، عاطفه نصیری

 

روزنامه سینما

شماره: 106

تاریخ انتشار: 12 بهمن 1394

 

روزنامه سینما

شماره: 105

تاریخ انتشار: 11 بهمن 1394

 

روزنامه سینما

شماره: 104

تاریخ انتشار: 10 بهمن 1394

>> دانلود همه صفحات

 

روزنامه سینما

شماره: 103

تاریخ انتشار: 8 بهمن 1394

>> دانلود همه صفحات

 

روزنامه سینما

شماره: 102

تاریخ انتشار: 7 بهمن 1394

>> دانلود همه صفحات

 

روزنامه سینما

شماره: 101

تاریخ انتشار: 6 بهمن 1394

>> دانلود همه صفحات

 

روزنامه سینما

شماره: 100

تاریخ انتشار: 5 بهمن 1394

>> دانلود همه صفحات

 

روزنامه سینما

شماره: 99

تاریخ انتشار: 4 بهمن 1394

>> دانلود همه صفحات

 

روزنامه سینما

شماره: 98

تاریخ انتشار: 3 بهمن 1394

>> دانلود همه صفحات

 

روزنامه سینما

شماره: 97

تاریخ انتشار: اول بهمن 1394

>> دانلود همه صفحات

 

روزنامه سینما

شماره: 96

تاریخ انتشار: 30 دی 1394

>> دانلود همه صفحات

 

روزنامه سینما

شماره: 95

تاریخ انتشار: 29 دی 1394

>> دانلود همه صفحات

 

روزنامه سینما

شماره: 94

تاریخ انتشار: 28 دی 1394

>> دانلود همه صفحات

 

روزنامه سینما

شماره: 93

تاریخ انتشار: 27 دی 1394

>> دانلود همه صفحات

 

روزنامه سینما

شماره: 92

تاریخ انتشار: 26 دی 1394

>> دانلود همه صفحات

 

روزنامه سینما

شماره: 91

تاریخ انتشار: 24 دی 1394

>> دانلود همه صفحات

 

روزنامه سینما

شماره: 90

تاریخ انتشار: 23 دی 1394

>> دانلود همه صفحات

 

روزنامه سینما

شماره: 89

تاریخ انتشار: 22 دی 1394

>> دانلود همه صفحات

 

روزنامه سینما

شماره: 88

تاریخ انتشار: 21 دی 1394

>> دانلود همه صفحات

 

روزنامه سینما

شماره: 87

تاریخ انتشار: 20 دی 1394

>> دانلود همه صفحات

 

روزنامه سینما

شماره: 86

تاریخ انتشار: 19 دی 1394

>> دانلود همه صفحات

 

روزنامه سینما

شماره: 85

تاریخ انتشار: 17 دی 1394

>> دانلود همه صفحات

 

روزنامه سینما

شماره: 84

تاریخ انتشار: 16 دی 1394

>> دانلود همه صفحات

 

روزنامه سینما

شماره: 83

تاریخ انتشار: 15 دی 1394

>> دانلود همه صفحات

 

روزنامه سینما

شماره: 82

تاریخ انتشار: 14 دی 1394

>> دانلود همه صفحات

 

روزنامه سینما

شماره: 81

تاریخ انتشار: 13 دی 1394

>> دانلود همه صفحات

 

روزنامه سینما

شماره: 80

تاریخ انتشار: 12 دی 1394

>> دانلود همه صفحات

 

روزنامه سینما

شماره: 79

تاریخ انتشار: 7 دی 1394

>> دانلود همه صفحات

 

روزنامه سینما

شماره: 78

تاریخ انتشار: 6 دی 1394

>> دانلود همه صفحات

 

روزنامه سینما

شماره: 77

تاریخ انتشار: 5 دی 1394

>> دانلود همه صفحات

 

روزنامه سینما

شماره: 76

تاریخ انتشار: 3 دی 1394

>> دانلود همه صفحات

 

روزنامه سینما

شماره: 75

تاریخ انتشار: 2 دی 1394

>> دانلود همه صفحات

 

روزنامه سینما

شماره: 74

تاریخ انتشار: اول دی 1394

>> دانلود همه صفحات

 

روزنامه سینما

شماره: 73

تاریخ انتشار: 30 آذر 1394

>> دانلود همه صفحات

 

روزنامه سینما

شماره: 72

تاریخ انتشار: 29 آذر 1394

>> دانلود همه صفحات

 

روزنامه سینما

شماره: 71

تاریخ انتشار: 28 آذر 1394

>> دانلود همه صفحات

 

روزنامه سینما

شماره: 70

تاریخ انتشار: 26 آذر 1394

>> دانلود همه صفحات

 

روزنامه سینما

شماره: 69

تاریخ انتشار: 25 آذر 1394

>> دانلود همه صفحات

 

روزنامه سینما

شماره: 68

تاریخ انتشار: 24 آذر 1394

>> دانلود همه صفحات

 

روزنامه سینما

شماره: 67

تاریخ انتشار: 23 آذر 1390

>> دانلود همه صفحات

 

روزنامه سینما

شماره: 66

تاریخ انتشار: 22 آذر 1394

>> دانلود همه صفحات

 

روزنامه سینما

شماره: 65

تاریخ انتشار: 18 آذر 1394

>> دانلود همه صفحات

 

روزنامه سینما

شماره: 64

تاریخ انتشار: 17 آذر 1394

>> دانلود همه صفحات

 

روزنامه سینما

شماره: 63

تاریخ انتشار: 16 آذر 1394

>> دانلود همه صفحات

 

روزنامه سینما

شماره: 62

تاریخ انتشار: 15 آذر 1394

>> دانلود همه صفحات

 

روزنامه سینما

شماره: 61

تاریخ انتشار: 14 آذر 1394

>> دانلود همه صفحات

 

روزنامه سینما

شماره: 60

تاریخ انتشار: 10 آذر 1394

>> دانلود همه صفحات

 

روزنامه سینما

شماره: 59

تاریخ انتشار: 9 آذر 1394

>> دانلود همه صفحات

 

روزنامه سینما

شماره: 58

تاریخ انتشار: 8 آذر 1394

>> دانلود همه صفحات

 

روزنامه سینما

شماره: 57

تاریخ انتشار: 7 آذر 1394

>> دانلود همه صفحات

 

روزنامه سینما

شماره: 56

تاریخ انتشار: 5 آذر 1394

>> دانلود همه صفحات

 

روزنامه سینما

شماره: 55

تاریخ انتشار: 4 آذر 1394

>> دانلود همه صفحات

 

روزنامه سینما

شماره: 54

تاریخ انتشار: 3 آذر 1394

>> دانلود همه صفحات

 

روزنامه سینما

شماره: 53

تاریخ انتشار: 2 آذر 1394

>> دانلود همه صفحات

 

روزنامه سینما

شماره: 52

تاریخ انتشار: اول آذر 1394

>> دانلود همه صفحات

 

روزنامه سینما

شماره: 51

تاریخ انتشار: 30 آبان 1394

>> دانلود همه صفحات

 

روزنامه سینما

شماره: 50

تاریخ انتشار: 28 آبان 1394

>> دانلود همه صفحات

 

روزنامه سینما

شماره: 49

تاریخ انتشار: 27 آبان 1394

>> دانلود همه صفحات

 

روزنامه سینما

شماره: 48

تاریخ انتشار: 26 آبان 1394

>> دانلود همه صفحات

 

روزنامه سینما

شماره: 47

تاریخ انتشار: 25 آبان 1394

>> دانلود همه صفحات

 

روزنامه سینما

شماره: 46

تاریخ انتشار: 24 آبان 1394

>> دانلود همه صفحات

 

روزنامه سینما

شماره: 45

تاریخ انتشار: 23 آبان 1394

>> دانلود همه صفحات

 

روزنامه سینما

شماره: 44

تاریخ انتشار: 21 آبان 1394

>> دانلود همه صفحات