صفحه اصلی   |  سایت های مرتبط  |  درباره ما  |  تماس با ما  | دیالوگ های ماندگار  |   پیشخوان نشریات سینمایی ایران  |  ویژه جشنواره سی و هفتم فیلم فجر

اکران | تلویزیون | تولید | جشنواره ها | خبر کوتاه | سینمای جهان | شبکه نمایش خانگی | گزارش | گزارش تصویری | گفتگو | مستند، کوتاه و انیمیشن | نقد و یادداشت | هنرمندان

جستجو  

پنجشنبه 2 ارديبهشت 1400

New Page 1

نشریات سینمایی ایران

روزنامه سینما

..............................

روزنامه صبا

..............................

روزنامه بانی فیلم

..............................

ماهنامه فیلم

..............................

ماهنامه 24

..............................

روزنامه هنرمند

..............................

ماهنامه فیلم نگار

..............................

ماهنامه هنر و سینما

..............................

 

Cinetmag.com - Advertise

تبلیغات

:: اینجا محل تبلیغ شماست  ::

پیشخوان نشریات سینمایی ایران

 

نام نشریه:

روزنامه بانی فیلم

صاحب امتیاز، مدیر مسئول و سردبیر: مسعود داودی

زیر نظر شورای نویسندگان
معاون سردبیر: سیدرضا اورنگ
مدیریت سایت: هادی اعتمادی مجد

گروه سینمای ایران: امین اعتمادی، ساناز قنبری، مینا صمدی، علیرضا عبدی، محمدحسین داودی
سایر همکاران: یاسمین خلیلی فرد، کامبیز شایان فرد، افشین علیار، محمد دیندار

گروه تلویزون: هادی داداشی، مجتبی احمدی، زینب علیپور، شهرزاد رویایی، فاطمه رستمی
گروه سینمای جهان: وصال روحانی، مهرناز منتظری، رویا دیانت، مازیار معتمدی
گروه تئاتر: فرشته عبدی، مسعود بهراد
گفت و گو: طهماسب صلح جو، احمدرضا دانش
عکس: محمدرضا جنیدی فر، بهرنگ دزفولی زاده، بابک برزویه
صفحه آرا: فرشاد شریفی، داوود محمدنژاد، جعفر خسروی

 

روزنامه بانی فیلم

شماره: 3169

تاریخ انتشار: 12 بهمن 1394

 

روزنامه بانی فیلم

شماره: 3168

تاریخ انتشار: 11 بهمن 1394

 

روزنامه بانی فیلم

شماره: 3167

تاریخ انتشار: 10 بهمن 1394

 

روزنامه بانی فیلم

شماره: 3166

تاریخ انتشار: 7 بهمن 1394

 

روزنامه بانی فیلم

شماره: 3165

تاریخ انتشار: 6 بهمن 1394

>> دانلود همه صفحات

 

روزنامه بانی فیلم

شماره: 3164

تاریخ انتشار: 5 بهمن 1394

>> دانلود همه صفحات

 

روزنامه بانی فیلم

شماره: 3163

تاریخ انتشار: 4 بهمن 1394

>> دانلود همه صفحات

 

روزنامه بانی فیلم

شماره: 3162

تاریخ انتشار: 3 بهمن 1394

 

روزنامه بانی فیلم

شماره: 3161

تاریخ انتشار: 30 دی 1394

 

روزنامه بانی فیلم

شماره: 3160

تاریخ انتشار: 29 دی 1394

>> دانلود همه صفحات

 

روزنامه بانی فیلم

شماره: 3159

تاریخ انتشار: 28 دی 1394

>> دانلود همه صفحات

 

روزنامه بانی فیلم

شماره: 3158

تاریخ انتشار: 27 دی 1394

>> دانلود همه صفحات

 

روزنامه بانی فیلم

شماره: 3157

تاریخ انتشار: 26 دی 1394

>> دانلود همه صفحات

 

روزنامه بانی فیلم

شماره: 3156

تاریخ انتشار: 23 دی 1394

>> دانلود همه صفحات

 

روزنامه بانی فیلم

شماره: 3155

تاریخ انتشار: 22 دی 1394

>> دانلود همه صفحات

 

روزنامه بانی فیلم

شماره: 3154

تاریخ انتشار: 21 دی 1394

>> دانلود همه صفحات

 

روزنامه بانی فیلم

شماره: 3153

تاریخ انتشار: 20 دی 1394

>> دانلود همه صفحات

 

روزنامه بانی فیلم

شماره: 3152

تاریخ انتشار: 19 دی 1394

>> دانلود همه صفحات

 

روزنامه بانی فیلم

شماره: 3151

تاریخ انتشار: 16 دی 1394

>> دانلود همه صفحات

 

روزنامه بانی فیلم

شماره: 3150

تاریخ انتشار: 15 دی 1394

>> دانلود همه صفحات

 

روزنامه بانی فیلم

شماره: 3149

تاریخ انتشار: 14 دی 1394

>> دانلود همه صفحات

 

روزنامه بانی فیلم

شماره: 3148

تاریخ انتشار: 13 دی 1394

>> دانلود همه صفحات

 

روزنامه بانی فیلم

شماره: 3147

تاریخ انتشار: 12 دی 1394

>> دانلود همه صفحات

 

روزنامه بانی فیلم

شماره: 3147

تاریخ انتشار: 9 دی 1394

 

روزنامه بانی فیلم

شماره: 3146

تاریخ انتشار: 7 دی 1394

>> دانلود همه صفحات

 

روزنامه بانی فیلم

شماره: 3145

تاریخ انتشار: 6 دی 1394

>> دانلود همه صفحات

 

روزنامه بانی فیلم

شماره: 3144

تاریخ انتشار: 5 دی 1394

>> دانلود همه صفحات

 

روزنامه بانی فیلم

شماره: 3143

تاریخ انتشار: 2 دی 1394

>> دانلود همه صفحات

 

روزنامه بانی فیلم

شماره: 3142

تاریخ انتشار: اول دی 1394

>> دانلود همه صفحات

 

روزنامه بانی فیلم

شماره: 3140

تاریخ انتشار: 28 آذر 1394

 

روزنامه بانی فیلم

شماره: 3139

تاریخ انتشار: 25 آذر 1394

>> دانلود همه صفحات

 

روزنامه بانی فیلم

شماره: 3138

تاریخ انتشار: 24 آذر 1394

>> دانلود همه صفحات

 

روزنامه بانی فیلم

شماره: 3137

تاریخ انتشار: 23 آذر 1390

>> دانلود همه صفحات

 

روزنامه بانی فیلم

شماره: 3136

تاریخ انتشار: 22 آذر 1394

>> دانلود همه صفحات

 

روزنامه بانی فیلم

شماره: 3135

تاریخ انتشار: 17 آذر 1394

>> دانلود همه صفحات

 

روزنامه بانی فیلم

شماره: 3134

تاریخ انتشار: 16 آذر 1394

>> دانلود همه صفحات

 

روزنامه بانی فیلم

شماره: 3133

تاریخ انتشار: 15 آذر 1394

>> دانلود همه صفحات

 

روزنامه بانی فیلم

شماره: 3132

تاریخ انتشار: 14 آذر 1394

>> دانلود همه صفحات

 

روزنامه بانی فیلم

شماره: 3131

تاریخ انتشار: 9 آذر 1394

>> دانلود همه صفحات

 

روزنامه بانی فیلم

شماره: 3130

تاریخ انتشار: 8 آذر 1394

>> دانلود همه صفحات

 

روزنامه بانی فیلم

شماره: 3129

تاریخ انتشار: 7 آذر 1394

>> دانلود همه صفحات

 

روزنامه بانی فیلم

شماره: 3128

تاریخ انتشار: 4 آذر 1394

>> دانلود همه صفحات

 

روزنامه بانی فیلم

شماره: 3127

تاریخ انتشار: 3 آذر 1394

>> دانلود همه صفحات

 

روزنامه بانی فیلم

شماره: 3126

تاریخ انتشار: 2 آذر 1394

>> دانلود همه صفحات

 

روزنامه بانی فیلم

شماره: 3125

تاریخ انتشار: اول آذر 1394

>> دانلود همه صفحات

 

روزنامه بانی فیلم

شماره: 3124

تاریخ انتشار: 30 آبان 1394

>> دانلود همه صفحات

 

روزنامه بانی فیلم

شماره: 3123

تاریخ انتشار: 27 آبان 1394

>> دانلود همه صفحات

 

روزنامه بانی فیلم

شماره: 3122

تاریخ انتشار: 26 آبان 1394

>> دانلود همه صفحات

 

روزنامه بانی فیلم

شماره: 3121

تاریخ انتشار: 25 آبان 1394

>> دانلود همه صفحات

 

روزنامه بانی فیلم

شماره: 3120

تاریخ انتشار: 24 آبان 1394

>> دانلود همه صفحات

 

روزنامه بانی فیلم

شماره: 3119

تاریخ انتشار: 23 آبان 1394

>> دانلود همه صفحات

 

روزنامه بانی فیلم

شماره: 3118

تاریخ انتشار: 20 آبان 1394

>> دانلود همه صفحات